Planerat strömavbrott för kunder i Vingäng och delar av Ransby

STRÖMAVBROTT för elabonnenter på delar av Näckåns Elnät.Berör kunder i Vingäng och i delar av Ransby. På grund av nödvändiga underhållsarbeten (på Ransbysågen) kommer elleveransen att avbrytas under torsdag den 30 juli 2020, mellan klockan 08.00 – 14.00 Ledningarna ska även under pågående avbrottstid betraktas som strömförande. För eventuella frågor kan ni kontakta Näckåns kontor […]