Varför är elpriset så högt?

Priserna på elmarknaden i Sverige, i Norden och i Europa fortsätter att dagligen svänga kraftigt runt en historiskt sett mycket hög nivå. Det är flera faktorer som spelar in och kan kortfattat förklaras med följande. Då el inte går att lagra storskaligt så är alltid elpriset beroende på aktuella förhållanden, inte minst gällande väderlek som […]