Sök

Meny

Malungs Elverk förvärvar aktier Näckåns Energi

Malungs Elverk och Näckåns Energi arbetar aktivt med att skapa samarbeten och synergier för att tillsammans kunna utveckla såväl verksamheter som bygden. Tillsammans ser nu Näckåns Energi och Malungs Elverk möjligheter till långvariga samarbeten på flera plan, för att möta framtidens utmaningar, som kommer att gynna båda bolagen. Dom stora likheterna mellan bolagen så som […]

Årsstämma i Näckåns Energi AB

Årsstämma i Näckåns Energi AB, org. nr 556015-8767, äger rum tisdagen den 26 april 2022 kl. 18.00 i Piltz-salen på kommunhuset i Sysslebäck.   Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels      vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 april 2022, dels     anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast […]

Så fungerar elpriskompensationen

Riksdagen har beslutat om en kompensation till hushåll (privatpersoner) som drabbats hårt av de höga elpriserna. Här kan du läsa mer om vad det innebär och hur mycket du kan få i kompensation. Kompensationen sker som avdrag på fakturan, med start i april. Du behöver alltså inte göra något utan kompensationen kommer automatiskt som avdrag […]

Uppdatering av Mina sidor

15 mars uppdaterar vi Mina sidor. Alla sidor har fått en mer enhetlig och användarvänlig navigering som fungerar bra så väl i desktop, läsplatta eller i mobil. På Mina sidor kan du se din elanvändning, fakturor, avtal och dokument. Samt göra en flyttanmälan eller skicka frågor till oss på kundtjänst. Hur loggar du in? Du […]

Strömavbrott Långav

Mellan kl 13-14 kommer det vara ett strömavbrott på grund av nödvändiga underhållsarbeten som berör kunder i Långavområdet. Alla ledningar ska fortsatt betraktas som strömförande under arbetet.

Mina Sidor fungerar

Nu fungerar ”Mina Sidor” igen och nedan kommer en kort beskrivning över hur man loggar in första gången. Klicka på ikonen “Mina Sidor” via vår hemsida. Vill man logga in med Mobilt BankID klickar man på ikonen för Mobilt Bankid och fyller därefter i personnummer och klickar på ”Logga in”, man får sedan identifiera sig […]

Strömavbrott Branäsområdet

Sent igår kväll, 4 april, var det ett strömavbrott i Branäsområdet. Felet åtgärdades (tillfälligt) av Näckåns personal. Alla kunder, med några få undantag, fick strömmen tillbaks inom en till två timmar. Näckåns personal är nu på morgon och förmiddag, den 5 april, ute och tar bort nerblåsta träd som ligger över ledningar. I samband med […]

Byte av kundstödssystem

Nu under oktober kommer vi att byta kundstödssystem. Vad innebär bytet av kundstödssystem för dig som kund? Från och med november kommer fakturorna från Näckåns att få en ny layout, men med samma innehåll som tidigare fakturor. Sista faktureringen i nuvarande system sker i början av oktober och avser september månads elförbrukning. För de anläggningar […]

Efterlysning av bilder

Näckåns Energi håller på att göra en fotobok om verksamheten under 100 år. Vi söker äldre foton från perioden 1930 – 1970 som har beröring med Näckåns verksamheter, personer eller händelser. Om du har något foto är vi tacksamma för att få låna detta och kanske användai boken. Vänligen hör av dig på 0564-10032 eller […]

Felanmälan vid strömavbrott

Om det skulle bli strömavbrott har vi beredskap dygnet runt.

Innan du kontaktar Näckåns Energis beredskapspersonal så har du möjlighet att själv kontrollera följande:

  • Om du får strömavbrott och dina närmaste grannar har ström finns felet sannolikt i ditt hus/lägenhet.
  • Kontrollera att huvudsäkringarna är hela. Dessa är placerade vid elmätaren.
  • Bor du i lägenhet kan de vara placerade utanför lägenheten, kontakta då fastighetsskötaren för vidare åtgärd.
  • Byt om möjligt ut alla tre säkringarna men slå ifrån huvudbrytaren först.
  • Kontrollera eventuell jordfelsbrytare så att den är tillslagen och inte har löst ut.

Om du trots dessa kontroller fortfarande har fel på elleveransen, var god kontakta beredskapspersonalen på Näckåns Energi för att rådgöra om vilken åtgärd som är lämpligast.

Vi svarar för överföringen av el, fram till din servissäkringsapparat (elskåpet). Vid fel på din egen el-anläggning får du själv bekosta felsökning/felavhjälpning.

Felanmälningsnumret är 0564-10032 dygnet runt.

Allmänna uppgifter


Min nya adress dit fakturan skickas

Efter mig inflyttar

Jag vill bli kund hos Näckåns Energi.