Hem | Bli kund
Hem | Bli kund

Elavtal med rörligt elpris är rörligt, och ändras månadsvis. Elpriset följer elbörsen Nordpools upp och nedgångar. Elavtal med rörligt elpris passar dig som följer utvecklingen på elmarknaden och är beredd på ett högt elpris under vissa månader för att ha möjligheten till ett lägre pris under andra månader.

Välj elavtal med bundet elpris om du vill ha samma kostnad för el under en längre period. Fördelen med bundet elpris är att du vet exakt vad din el kostar per kWh och att du inte påverkas av förändrade elpriser.

Om du inte tecknar något avtal alls med oss, så hamnar du på vårt tillsvidarepris och får oftast ett högre pris än de som tecknat avtal.

Teckna förmånligt elavtal med Näckåns Energi!

Våra elavtal

Bundet elpris – kontroll över kostnaden för el

Om du har elavtal med bundet elpris behöver du aldrig oroa dig för prishöjningar. Ditt elpris, exklusive skatter, gäller under hela avtalsperioden oavsett vad som händer på elmarknaden. Du kan välja 6 månaders, 1-års, 2-års eller 3-års elavtal. Välj elavtal med bundet elpris om du vill ha samma kostnad för el under en längre period. Du binder ditt elpris exklusive energiskatt och moms.

Elavtal med rörligt elpris – den fria elmarknadens möjlighet

Elavtal med rörligt elpris är precis som det låter, rörligt, och ändras månadsvis. Elavtal med rörligt elpris passar dig som följer utvecklingen på elmarknaden och är beredd på ett högt elpris under vissa månader för att ha möjligheten till ett lägre elpris under andra månader. Du får reda på elpriset i efterhand, beroende på vad elen kostade under månaden som gått. Rörligt elpris har en uppsägningstid på 1 kalendermånad. Byte till bundet pris kan dock ske med kortare varsel.

Vi använder nedanstående prismodell:
Nordpools månadsmedelspotpris/kalendermånad + administrativ avgift + elcertifikatsavgift + moms.

Du kan följa utvecklingen på Nordpools spotpriser månadsvis här.

Med Näckåns 50/50 begränsar du risken men har ändå möjligheten att ta del av låga elpriser

Du får ett elavtal med fast elpris på halva din elanvändning och den andra hälften till rörligt elpris. På varje faktura fördelas din elanvändning med hälften på fast respektive hälften på rörligt elpris.

 • Avtalet gäller 1 år och har samma avtalsvillkor som fast pris 1 år och rörligt elpris.
 • 50 % av använda kWh debiteras med 1 år fast elpris.
 • 50 % av använda kWh debiteras med rörligt elpris.

Ett tryggt elavtal med fast elpris på vintern och rörligt elpris resten av året.

Ett elavtal för dig som vill ha tryggheten från ett fast elpris på vintern, när elanvändningen och elpriser brukar ligga högt, men samtidigt kunna ta del av fördelarna från ett rörligt elpris under sommarhalvåret.

Ett rörligt elpris får du från april till och med oktober, och det fasta och trygga elpriset från november till och med mars. Du behöver inte själv byta fram och tillbaka.

Näckåns Vintertrygg behöver du bara välja en gång, övergången mellan fast och rörligt pris sker sedan automatiskt år efter år. En enkel avtalsform som passar året runt och som ger dig trygghet även för kommande vintrar.

 • Fast pris från november till mars.
 • Bundet under fastpris perioden, därefter 30 dagars uppsägning. Precis som ett rörligt avtal.
 • Fortlöper tills någon av parterna säger upp avtalet.
 • Fastpriset bestäms i oktober varje år för perioden november – mars.

Näckåns Energi har ersatt tidigare tillsvidarepris och anvisningspris med Rörligt pris löpande 1 år. Det gäller för dom kunder som har en anläggning inom nätområdet SBK, Näckåns Elnät och aldrig gjort ett aktivt val eller tecknat avtal. Har du Rörligt pris löpande 1 år kan du när du vill välja ett av våra andra elavtal.

Vi är elbolaget med den personliga servicen och närheten.
Vår målsättning är att Näckåns Energi ska vara lätt att komma i kontakt med.
Vi ska vara det mest personliga och serviceinriktade företaget för elhandel på marknaden. Ambitionen är att bygga långsiktiga kundrelationer och vara kundens stöd på elmarknaden.

Vad kan vi hjälpa dig som kund med?

 • Vi lämnar offerter eller avtalsförslag med konkurrenskraftiga priser.
 • Tillsammans kan vi diskutera din elanvändning samt din elanläggning och föreslå energibesparande åtgärder.
 • Vi kan anpassa elleveranserna efter din miljöprofil.
 • Vi står för alla kontakter som krävs med din nuvarande elleverantör och elnätsbolag för att göra det enkelt för dig.

För mer information, avtalsförslag eller offert på el, kontakta oss på:
E-post          nackans@nackansenergi.se
Telefon        0564-10032

Din totala elkostnad består av fyra delar

På alla avtal tillkommer en fast årsavgift som är 450 kronor, inklusive moms.

Elpriset i öre/kWh

Elcertifikatsavgift (ska gynna utbyggnad av el från förnybara energikällor)

Energiskatt

Moms

Dan Lewin

Dan Lewin

Säljare/Marknadsföring
0560-100 32 / 076- 804 43 28

dan.lewin@nackanenergi.se

Dela på sociala medier:

Dela på facebook
Dela på linkedin