Sök

Meny

Byte av kundstödssystem

Nu under oktober kommer vi att byta kundstödssystem.

Vad innebär bytet av kundstödssystem för dig som kund?

  • Från och med november kommer fakturorna från Näckåns att få en ny layout, men med samma innehåll som tidigare fakturor.
  • Sista faktureringen i nuvarande system sker i början av oktober och avser september månads elförbrukning. För de anläggningar som ligger på andra nätområden än Näckåns och där det eventuellt inte kommit in mätvärden vid faktureringstillfället i oktober, så kommer oktobers faktura att utebli. Fakturan i november kommer då att avse förbrukning för både september och oktober.
  • Tjänsten ”Mina sidor” ersätts och kommer att få ett nytt utseende, men med samma innehåll som idag. Under en kort period i samband med systembytet så kommer tjänsten inte vara tillgänglig.
  • Alla ärenden som avser denna period kommer registreras i efterhand i vårt nya system.

Det är ett omfattande arbete i samband med systembytet och vi hoppas på förståelse för längre handläggningstider. Vi kommer göra vårt bästa för att det ska fungera smidigt och problemfritt för dig som kund.

Har du några frågor så är det bara att du kontaktar oss.

Dela nyheten

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Felanmälan vid strömavbrott

Om det skulle bli strömavbrott har vi beredskap dygnet runt.

Innan du kontaktar Näckåns Energis beredskapspersonal så har du möjlighet att själv kontrollera följande:

  • Om du får strömavbrott och dina närmaste grannar har ström finns felet sannolikt i ditt hus/lägenhet.
  • Kontrollera att huvudsäkringarna är hela. Dessa är placerade vid elmätaren.
  • Bor du i lägenhet kan de vara placerade utanför lägenheten, kontakta då fastighetsskötaren för vidare åtgärd.
  • Byt om möjligt ut alla tre säkringarna men slå ifrån huvudbrytaren först.
  • Kontrollera eventuell jordfelsbrytare så att den är tillslagen och inte har löst ut.

Om du trots dessa kontroller fortfarande har fel på elleveransen, var god kontakta beredskapspersonalen på Näckåns Energi för att rådgöra om vilken åtgärd som är lämpligast.

Vi svarar för överföringen av el, fram till din servissäkringsapparat (elskåpet). Vid fel på din egen el-anläggning får du själv bekosta felsökning/felavhjälpning.

Felanmälningsnumret är 0564-10032 dygnet runt.

Allmänna uppgifter


Min nya adress dit fakturan skickas

Efter mig inflyttar

Jag vill bli kund hos Näckåns Energi.