Näckåns Elnät
Hem | Näckåns Elnät

Vårt nätområde täcker en del av norra Klarälvdalen i Torsby kommun från Backa i söder till Båstad i norr.

Det finns 104 kmhögspänningsledning och 211 km lågspänningsledning på området. Av dessa ledningar är 26 % av högspänningen nedgrävd och 58 % av lågspänningen nedgrävd. Vi jobbar kontinuerligt för att gräva ner mer kabel.
På elnätet finns cirka 2 300 abonnenter, allt från fritidshus till företag.

Näckåns Elnät AB har investerat i fjärravlästa mätare hos alla våra elnätskunder för att kunna förbättra servicen och förenkla elräkningarna. Vi förstärker och underhåller elnätet för att minska avbrottsriskerna. Vi har personal med utmärkt lokalkännedom i ständig beredskap, som rycker ut om det uppstår störningar.

När du flyttar in i vårt nätområde måste du teckna ett nätavtal genom att anmäla inflyttning för att kunna få elleveranser. Kontakta kundtjänst om du vill anmäla en inflyttning.

Som kund hos Näckåns Elnät får du el under 99,99 procent av årets timmar, det kallar vi för hög leveranssäkerhet.

Näckåns elnät liksom övriga elnät i Sverige har under ett normalt år en leveranssäkerhet på 99,99 procent. Det betyder att vi under 99,99 procent av årets timmar, bland mycket annat ser till att:

  • dina lampor lyser när det är mörkt,
  • din tvättmaskin har ström när du vill ha rena kläder,
  • du kan brygga en kopp kaffe när du går upp på morgonen.

Teoretiskt sett innebär det också att en kund på Näckåns elnät i genomsnitt har ungefär 1 timmes strömavbrott per år. Enstaka år kan leveranssäkerheten variera ner till 99,97 procent, om något extraordinärt inträffar.

Att behålla denna höga leveranssäkerhet för våra kunder kostar naturligtvis pengar. Vi kan inte heller förvänta oss att det blir billigare un­der de kommande åren.
De elnätsavgifter som våra kunder betalar används i sin helhet till drift- och underhållskostnader och till att reinvestera i elnätet.

Vi måste arbeta på alla nivåer för att kunna ha en fortsatt hög standard, som innebär ett fåtal oplanerade avbrott och hög kapacitet i nätet. Oplanerade avbrott förorsakas oftast av oväder i form av hårda vindar, åska eller blötsnö men också av tredje man vid exempelvis grävning och trädfällning samt av materialfel.

Ytterligare en felorsak kan vara avbrott i överliggande nät, som vi på lokalnät inte alls kan påverka eller förutse.

Ibland måste vi göra planerade avbrott i samband med arbeten och åtgärder på elnätet. Vid planerade avbrott meddelar vi berörda kunder i förväg, så att olägenheter så långt det är möjligt kan undvikas.

Planerade avbrott förekommer när vi bygger om eller bygger bort delar av elnätet som idag inte håller samma höga kvalitet och kapa­citet som resten av nätet. Ombyggnader krävs också för att kunna ta emot den ökande produktionen av förnyelsebar energi.

Vår ambition är att du som kund ska kunna lita på att Näckåns elnät fungerar när du vill använda det. Det kallar vi hög leveranssäkerhet.

Mikroproduktion

Att starta sin egen elproduktion är en långsiktig investering som kan betala sig i längden. Dessutom bidrar du som egenproducent till ett hållbart klimat och en bättre miljö.

Elsäkerhet

Hur gör du ditt hem elsäkert? Här får du några bra tips i en checklista för att elsäkra ditt hem och din omgivning.

Ansluta el/Nätavgifter

Nyanslutning, Servisändring, Säkringsändring och Byggström

Kabelanvisning och utsättning

Kontakta först – gräv sedan. Ska du gräva, så kontakta oss för kabelanvisning. Om du ska gräva på din tomt så måste du kontakta oss och begära utsättning av elkablarna. Utsättning av våra egna kablar kostar ingenting, men om det gäller kablar från ditt elskåp och in på tomten så får du betala för utsättningen. Kontakt ska i första hand ske via ledningskollen.se

Trädfällning

Varje år händer olyckor och driftavbrott vid fällning av träd intill kraftledningar och det kan bli kostsamt för den som fäller ett träd på vår ledning. Om du behöver fälla ett träd som står nära vår elledning så ska du först höra av dig till oss. Bevakning och hjälp vid trädfällning, när någon annan sågar, kostar ingenting. Om vi fäller träden debiteras timpenning för vår personal som sågar.
Lars Jönsson

Lars Jönsson

Elnätschef
0564-104 84

lars.jonsson@nackansenergi.se

Dela på sociala medier:

Dela på facebook
Dela på linkedin