Producera egen el

Att starta sin egen elproduktion är en långsiktig investering som kan betala sig i längden

För dig som vill producera egen el 

Att starta sin egen elproduktion är en långsiktig investering som kan betala sig i längden. Dessutom bidrar du som egenproducent till ett hållbart klimat och en bättre miljö. Genom att exempelvis installera en solpanel eller vindsnurra, kan du producera egen el.  Det är viktigt att du och din installatör följer de regler som gäller för installation av småskalig elproduktion. Reglerna är till för din säkerhet och för att produktionen ska utnyttjas och mätas på ett säkert och bra sätt. 

Så här säljer du din överskottsel

För kunder inom Näckåns Elnät följ steg 1-4, för externa kunder på annat elnät följ steg 3-4.

Steg 1 – Anslut din el

För att ansluta din produktion till elnätet, kontaktar du ditt elnätsbolag och anmäler att du framställer förnybar el. De ordnar ett så kallat inmatningsabonnemang så att du kan mata in egen el i elnätet. Abonnemanget bekräftar att din anläggning är godkänd och uppfyller alla regler och krav. Du behöver inte ha Näckåns Elnät som elnätsbolag för att sälja din el till Näckåns.

 Vi erbjuder elinstallatörer att göra sina för- och färdiganmälningar via
föranmälan.nu.

Steg 2 – Kolla att du uppfyller kraven

Du behöver uppfylla följande för att vi ska kunna köpa din el:

  • Du har ett inmatningsabonnemang hos ditt nätbolag.
  • Du framställer förnybar el.
  • Din elanläggning ska ha en huvudsäkring på högst 63 A, och inmatningseffekten för din produktionsanläggning får som högst vara 43,5 kW.
  • Du måste vara fast ansluten till elnätet.
  • Uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare.
  • Du köper mer el än du säljer utslaget över ett helt år.
  • För närvarande köper Näckåns Energi inte dina elcertifikat.
 
Steg 3 – Bli elhandelskund hos Näckåns Energi

För att sälja ditt överskott till oss, behöver du vara elhandelskund hos Näckåns Energi. För att bli kund hos oss så fyller du bara i “Bli kund formuläret” på hemsidan eller kontaktar kundservice. Är du redan kund, kontakta vår kundservice och berätta att du vill sälja din överskottsel.

Steg 4 – Börja sälja din el

Vi betalar normalt sett ut ersättningen på varje faktura. Ersättningen är Nord Pools Spotpris (månadsmedel) + 2 öre/kWh.

Klicka här för att se våra avtalsvillkor.