Sök

Meny

Förhållningsregler för Näckåns och Radioelektriska med anledning av Pandemi och Coronaviruset

Näckåns och Radioelektriska bedriver en verksamhet som omfattar många kontakter med andra människor i form av kundbesök, möten, konferenser och kurser. Vi följer därför myndighetsinformation och riktlinjer särskilt noga och uppdaterar våra riktlinjer löpande. Vår högsta prioritet är att skydda människors hälsa och bidra till begränsad smittspridning i samhället. För att minimera risken för smittspridning genomför vi möten med externa deltagare i första hand på distans, via telefon och dator. Fysiska möten genomförs om de är viktiga för verksamheten och då med god planering och försiktighetstänk. God planering och försiktighetstänk gäller även för interna och enskilda möten i våra egna lokaler. Vid användande av gemensamma maskiner, apparater, verktyg och andra hjälpmedel ska god hygien iakttas och eventuell rengöring göras efter användande.

På Näckåns och Radioelektriska följer vi givetvis myndigheternas riktlinjer och tänker särskilt på att: Tvätta händerna ofta och noggrant (se särskild instruktion). Inte ta i hand. (Vänligt förklara varför man inte tar i hand.) Hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk. Då hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. I övrigt hålla en extra hög personlig hygien (kropp, hår och kläder). Jobba hemifrån vid sjukdomssymptom och givetvis inte arbeta vid sjukdom. Jobba hemifrån om man omfattas av rådande bestämmelser för karantän. Endast göra nödvändiga resor (i tjänsten) och då följa rådande bestämmelser och/eller rekommendationer. Att tänka på vid kundkontakt och kundbesök. Håll behörigt avstånd till andra människor. Försök att hjälpa och lösa alla problem liksom service, installationer och leveranser på ett klokt och riskfritt sätt och särskilt till utsatta grupper. Om någon kund/besökare uppvisar symtom som kan förknippas med risk för smittspridning, avvisa då denne vänligt men bestämt och hänvisa till alternativa kontaktvägar via telefon eller dator. Sätt upp anslag till kunder/besökare som upplyser om att; – förstärkta krav på hygien och smittspridningsrisker gäller – kunder/besökare måste vara friska och symtomfria – det finns möjlighet till kontakter via telefon eller dator

GÄLLER TILLS VIDARE FRÅN 2020-03-16

Felanmälan vid strömavbrott

Om det skulle bli strömavbrott har vi beredskap dygnet runt.

Innan du kontaktar Näckåns Energis beredskapspersonal så har du möjlighet att själv kontrollera följande:

  • Om du får strömavbrott och dina närmaste grannar har ström finns felet sannolikt i ditt hus/lägenhet.
  • Kontrollera att huvudsäkringarna är hela. Dessa är placerade vid elmätaren.
  • Bor du i lägenhet kan de vara placerade utanför lägenheten, kontakta då fastighetsskötaren för vidare åtgärd.
  • Byt om möjligt ut alla tre säkringarna men slå ifrån huvudbrytaren först.
  • Kontrollera eventuell jordfelsbrytare så att den är tillslagen och inte har löst ut.

Om du trots dessa kontroller fortfarande har fel på elleveransen, var god kontakta beredskapspersonalen på Näckåns Energi för att rådgöra om vilken åtgärd som är lämpligast.

Vi svarar för överföringen av el, fram till din servissäkringsapparat (elskåpet). Vid fel på din egen el-anläggning får du själv bekosta felsökning/felavhjälpning.

Felanmälningsnumret är 0564-10032 dygnet runt.

Allmänna uppgifter


Min nya adress dit fakturan skickas

Efter mig inflyttar

Jag vill bli kund hos Näckåns Energi.