GDPR
information om nya dataskyddslagen

 GDPR, den nya dataskyddslagen inom hela EU, började gälla den 25 maj 2018 och ersätter tidigare PUL, personuppgiftslagen. 

På Näckåns vill vi att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss och därför är det viktigt för oss att vara öppna och korrekta med hur vi behandlar dina personuppgifter. 

Näckåns Energi AB, med dotterbolagen Näckåns Elnät AB och Radioelektriska i Sysslebäck AB, är ett privatägt energiföretag som finns på den svenska marknaden. Vi omfattas av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar. Det innebär att vi förvarar och bevarar allmänna handlingar i våra arkiv, både i pappersform, digitalt och datalagrade. Allmänna handlingar är handlingar som skickats till oss eller handlingar som vi själva upprättar, till exempel elhandelsavtal, elanslutningsavtal eller andra avtal, brev, intyg och annan dokumentation. Vi gallrar allmänna handlingar och uppgifter enligt vår dokumenthanteringsplan. 

Du kan känna dig trygg och behöver inte göra något, men ta gärna del av följande information; 

Om du redan är kund eller när du blir kund hos Näckåns så behöver vi lagra en del information om dig i våra system. 

Uppgifterna om dig använder vi bland annat för att kunna skapa avtal och skicka ut fakturor. 

Exempel på personuppgifter som vi sparar är namn, adress, kundnummer, personnummer, telefonnummer och e-postadress. 

Eftersom vi mäter din elanvändning och fakturerar för densamma så lagrar vi även förbrukningsstatistik och viss ekonomisk information. 

Då vi normalt gör en kreditupplysning på blivande kunder så lagras också där en del ekonomisk information. 

Personuppgifter behandlas även i andra verksamhetssystem, som nätinformationssystem (NIS), kundinformationssystem (KIS) och faktureringssystem. 

Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning som exempelvis elhandelsbolag, elnätsbolag, inkassobolag, utskriftsleverantör med flera. Dessa aktörer har samma stränga krav som vi har på att dina personuppgifter ska hanteras på ett korrekt sätt. 

Uppgifterna bevaras så länge som de av någon giltig anledning kan anses vara riktiga och relevanta i förhållande till ändamålet. När så inte längre är fallet så gallras dessa och tas bort enlig gällande dokumenthanteringsplan. 

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning så har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har också rätt att begära rättelse om vi skulle ha felaktiga uppgifter lagrade. 

Du kan alltid kontakta oss på nackans@nackansenergi.se eller 0564-10032 eller 0560-10032. 

Med vänlig hälsning från Näckåns 

Dan Lewin

Dan Lewin

Säljare/Marknadsföring
0560-100 32 / 076- 804 43 28

dan.lewin@nackansenergi.se

Dela på sociala medier:

Dela på facebook
Dela på linkedin