Sök

Meny

Så fungerar elpriskompensationen

Riksdagen har beslutat om en kompensation till hushåll (privatpersoner) som drabbats hårt av de höga elpriserna. Här kan du läsa mer om vad det innebär och hur mycket du kan få i kompensation. Kompensationen sker som avdrag på fakturan, med start i april.

Du behöver alltså inte göra något utan kompensationen kommer automatiskt som avdrag på din elnätsfaktura. Om kompensationen är större än fakturabeloppet så har du ett innestående belopp kvar, som kommer dras från nästkommande fakturor tills dess att all kompensation är utbetald.

Elpriskompensationen gäller för de tre vintermånaderna december 2021 samt januari och februari 2022 och baseras på hur stor elanvändning hushållet har varje månad.

I tabellerna nedan kan du se de olika nivåerna för kompensation.

Så mycket kan du få i kompensation för december-februari

Elförbrukning/månad (kWh)Stöd/månad december-februari (kr)
700 – 899100
900 – 999200
1000 – 1099300
1100 – 1199400
1200 – 1299500
1300 – 1399700
1400 – 1499900
1500 – 15991100
1600 – 16991300
1700 – 17991500
1800 – 18991700
1900 – 19991900
Över 20002000
Källa: regeringen.se

Du ser din elförbrukning enkelt via “Mina Sidor”

På Mina sidor hittar du information om hur mycket el du använt under rubriken ”Min förbrukning”. Där kan du även jämföra din elanvändning över tid.

Här kan du läsa mer om och logga in på Mina Sidor

Felanmälan vid strömavbrott

Om det skulle bli strömavbrott har vi beredskap dygnet runt.

Innan du kontaktar Näckåns Energis beredskapspersonal så har du möjlighet att själv kontrollera följande:

  • Om du får strömavbrott och dina närmaste grannar har ström finns felet sannolikt i ditt hus/lägenhet.
  • Kontrollera att huvudsäkringarna är hela. Dessa är placerade vid elmätaren.
  • Bor du i lägenhet kan de vara placerade utanför lägenheten, kontakta då fastighetsskötaren för vidare åtgärd.
  • Byt om möjligt ut alla tre säkringarna men slå ifrån huvudbrytaren först.
  • Kontrollera eventuell jordfelsbrytare så att den är tillslagen och inte har löst ut.

Om du trots dessa kontroller fortfarande har fel på elleveransen, var god kontakta beredskapspersonalen på Näckåns Energi för att rådgöra om vilken åtgärd som är lämpligast.

Vi svarar för överföringen av el, fram till din servissäkringsapparat (elskåpet). Vid fel på din egen el-anläggning får du själv bekosta felsökning/felavhjälpning.

Felanmälningsnumret är 0564-10032 dygnet runt.

Allmänna uppgifter


Min nya adress dit fakturan skickas

Efter mig inflyttar

Jag vill bli kund hos Näckåns Energi.