Sök

Meny

Information från Näckåns Elnät om röjningsarbete i kraftledningsgator

Näckåns Elnät genomför nu röjning av kraftledningsgator i två områden. Dels mellan Näckån i Sysslebäck och bron i Ransby på både östra och västra sidan av Klarälven samt mellan Dalby kyrka och södra Transtrand på östra sidan av Klarälven. Arbetet pågår under perioden från 14 september till 16 oktober 2020.

För att trygga leveranssäkerheten och minska avbrotten i Näckåns elnät underhåller vi kontinuerligt våra elledningar. I underhållet ingår att hålla ledningsgator för luftledningar fria från växtlighet som kan orsaka driftstörningar i elleveransen. Vi tar då ner dåliga kantträd, överhängande grenar och röjer markvegetation som växer under eller intill luftledningar. Fällda träd och röjningsvegetation tillhör markägaren.

Under arbetet kan av säkerhetsskäl nödvändiga och kortare elavbrott förekomma.

Vid frågor om arbetet hänvisas till Näckåns kundtjänst på mail nackans@nackansenergi.se eller på telefon 0564-10032, vardagar mellan 08.00 – 12.00.

Felanmälan vid strömavbrott

Om det skulle bli strömavbrott har vi beredskap dygnet runt.

Innan du kontaktar Näckåns Energis beredskapspersonal så har du möjlighet att själv kontrollera följande:

  • Om du får strömavbrott och dina närmaste grannar har ström finns felet sannolikt i ditt hus/lägenhet.
  • Kontrollera att huvudsäkringarna är hela. Dessa är placerade vid elmätaren.
  • Bor du i lägenhet kan de vara placerade utanför lägenheten, kontakta då fastighetsskötaren för vidare åtgärd.
  • Byt om möjligt ut alla tre säkringarna men slå ifrån huvudbrytaren först.
  • Kontrollera eventuell jordfelsbrytare så att den är tillslagen och inte har löst ut.

Om du trots dessa kontroller fortfarande har fel på elleveransen, var god kontakta beredskapspersonalen på Näckåns Energi för att rådgöra om vilken åtgärd som är lämpligast.

Vi svarar för överföringen av el, fram till din servissäkringsapparat (elskåpet). Vid fel på din egen el-anläggning får du själv bekosta felsökning/felavhjälpning.

Felanmälningsnumret är 0564-10032 dygnet runt.

Allmänna uppgifter


Min nya adress dit fakturan skickas

Efter mig inflyttar

Jag vill bli kund hos Näckåns Energi.