Sök

Meny

Malungs Elverk förvärvar aktier Näckåns Energi

Malungs Elverk och Näckåns Energi arbetar aktivt med att skapa samarbeten och synergier för att tillsammans kunna utveckla såväl verksamheter som bygden.

Tillsammans ser nu Näckåns Energi och Malungs Elverk möjligheter till långvariga samarbeten på flera plan, för att möta framtidens utmaningar, som kommer att gynna båda bolagen.

Dom stora likheterna mellan bolagen så som exempelvis en stor vinterturism på området och viljan att arbeta för en hållbar och levande landsbygd, sätter grunden till ett starkt framtida samarbete.

Felanmälan vid strömavbrott

Om det skulle bli strömavbrott har vi beredskap dygnet runt.

Innan du kontaktar Näckåns Energis beredskapspersonal så har du möjlighet att själv kontrollera följande:

  • Om du får strömavbrott och dina närmaste grannar har ström finns felet sannolikt i ditt hus/lägenhet.
  • Kontrollera att huvudsäkringarna är hela. Dessa är placerade vid elmätaren.
  • Bor du i lägenhet kan de vara placerade utanför lägenheten, kontakta då fastighetsskötaren för vidare åtgärd.
  • Byt om möjligt ut alla tre säkringarna men slå ifrån huvudbrytaren först.
  • Kontrollera eventuell jordfelsbrytare så att den är tillslagen och inte har löst ut.

Om du trots dessa kontroller fortfarande har fel på elleveransen, var god kontakta beredskapspersonalen på Näckåns Energi för att rådgöra om vilken åtgärd som är lämpligast.

Vi svarar för överföringen av el, fram till din servissäkringsapparat (elskåpet). Vid fel på din egen el-anläggning får du själv bekosta felsökning/felavhjälpning.

Felanmälningsnumret är 0564-10032 dygnet runt.

Allmänna uppgifter


Min nya adress dit fakturan skickas

Efter mig inflyttar

Jag vill bli kund hos Näckåns Energi.