Sök

Meny

Planerat strömavbrott för kunder i Vingäng och delar av Ransby

STRÖMAVBROTT för elabonnenter på delar av Näckåns Elnät.
Berör kunder i Vingäng och i delar av Ransby.

På grund av nödvändiga underhållsarbeten (på Ransbysågen) kommer elleveransen att avbrytas under torsdag den 30 juli 2020, mellan klockan 08.00 – 14.00

Ledningarna ska även under pågående avbrottstid betraktas som strömförande.

För eventuella frågor kan ni kontakta Näckåns kontor på telefon 0564-10032. Med vänlig hälsning från Näckåns Elnät AB

Felanmälan vid strömavbrott

Om det skulle bli strömavbrott har vi beredskap dygnet runt.

Innan du kontaktar Näckåns Energis beredskapspersonal så har du möjlighet att själv kontrollera följande:

  • Om du får strömavbrott och dina närmaste grannar har ström finns felet sannolikt i ditt hus/lägenhet.
  • Kontrollera att huvudsäkringarna är hela. Dessa är placerade vid elmätaren.
  • Bor du i lägenhet kan de vara placerade utanför lägenheten, kontakta då fastighetsskötaren för vidare åtgärd.
  • Byt om möjligt ut alla tre säkringarna men slå ifrån huvudbrytaren först.
  • Kontrollera eventuell jordfelsbrytare så att den är tillslagen och inte har löst ut.

Om du trots dessa kontroller fortfarande har fel på elleveransen, var god kontakta beredskapspersonalen på Näckåns Energi för att rådgöra om vilken åtgärd som är lämpligast.

Vi svarar för överföringen av el, fram till din servissäkringsapparat (elskåpet). Vid fel på din egen el-anläggning får du själv bekosta felsökning/felavhjälpning.

Felanmälningsnumret är 0564-10032 dygnet runt.

Allmänna uppgifter


Min nya adress dit fakturan skickas

Efter mig inflyttar

Jag vill bli kund hos Näckåns Energi.