Timpris!

Du som har avtal med rörligt pris kan nu välja att få din elförbrukning mätt och debiterad timme för timme i stället för månadsvis = Timpris. På så vis blir priset per kWh på din faktura unikt för dig (din anläggning). Timpriset baseras på entimmespriserna på elbörsen NordPool samt hur mycket el du använt per timme.

Är du kund hos Näckåns kan du följa din förbrukning på MINA SIDOR.

Ett tips! Det är alltid ditt nätbolag som har detaljerad information över din förbrukning så kolla även deras ”mina sidor” för att få de senaste värdena.

Tillägget timdebitering ger varje kund möjlighet att styra sin elanvändning och kostnad för denna till de timmar då elen är billigare. Men vad det ger för resultat på din elräkning beror på flera faktorer: till exempel hur stor din totala elanvändning är och vilka möjligheter du har för att styra din elanvändning till de timmar på dygnet då elen är som billigast.

Timpris är ett tillval för kunder som har avtal med Rörligt pris och det kostar inget extra.

Timavräkning gör det möjligt för kunder att påverka sin elkostnad, men det är inte en lösning som per automatik sänker den.

Timavräkning kan vara bra för hushåll där det går att styra elförbrukningen till timmar då priset är lägre.

Om du väljer timdebitering utan att ändra hur och när du använder el eller om du börjar använda mer el de timmar elpriset är dyrare så kommer kostnaden för din el gå upp.

Timavräkning passar dig som aktivt vill ta ansvar för din elförbrukning.

Om du vill bli timavräknad beställer du det genom att kontakta vår kundtänst per email: nackan@nackansenergi.se eller telefon: 0564-10032 eller 0560-10032.

FAQ:

Hur lång tid dröjer det innan jag kan bli timdebiterad?

Om du är kund hos Näckåns Elnät kan du beställa start till nästa månadsskifte. Är du kund hos ett annat nätföretag så kan det ta tre månader. Nätbolaget har skyldighet att starta leverans av de timvärden som behövs för att kunna fakturera kund inom tre månader från nästkommande månadsskifte.

Vilka risker finns om jag väljer timavräkning?

Om du använder mycket el under timmar då elpriset (på elbörsen NordPool) är dyr – så kommer din räkning bli högre. Om du använder el för uppvärmning och inte har möjlighet att styra detta (automatiskt eller manuellt) så kommer kostnaden bli högre under kalla månader då värmen är på dygnet runt.

Var hittar jag elpriset?

På den nordiska elbörsen NordPools hemsida. Efter 13.30 kan du där följa elpriset timme för timme nästkommande dygn. Notera att priserna anges i Megawattimme  (1 mW = 1000 kWh)  och att du måste ändra inställningarna i menyraden från euro till SEK för att se priset i svenska kronor. Var också noga med att läsa av priset i rätt elområde ( SE 1-4). Värmland ligger i elområde 3, dvs. SE 3. Marknadsdata | Nord Pool (nordpoolgroup.com)

OBS. I börspriset är inte Näckåns Energis påslag och moms inräknade.

Se även

Årsstämma i Näckåns Energi AB

Nyhetsbrev nr 3

Nyhetsbrev 2