Sök

Meny

Uppdatering av Mina sidor

15 mars uppdaterar vi Mina sidor. Alla sidor har fått en mer enhetlig och användarvänlig navigering som fungerar bra så väl i desktop, läsplatta eller i mobil.

På Mina sidor kan du se din elanvändning, fakturor, avtal och dokument. Samt göra en flyttanmälan eller skicka frågor till oss på kundtjänst.

Hur loggar du in?

Du kan nu logga in på Mina Sidor med Mobilt BankID. Är det så att du inte har något Mobilt BankID så måste du skapa ett nytt lösenord vilket du gör genom att trycka på Glömt lösenord? Skriv sedan in ditt kundnummer (som du finner på din faktura) och tryck på Återställ ditt lösenord. Då skickas en länk till din e-post och där går du in för att registrera ditt nya lösenord. Får du ingen länk så kan det bero på att du inte har någon e-postadress registrerad hos oss. Då får du kontakta oss på 0564- 100 32 eller nackans@nackansenergi.se så hjälper vi dig med registreringen.

Felanmälan vid strömavbrott

Om det skulle bli strömavbrott har vi beredskap dygnet runt.

Innan du kontaktar Näckåns Energis beredskapspersonal så har du möjlighet att själv kontrollera följande:

  • Om du får strömavbrott och dina närmaste grannar har ström finns felet sannolikt i ditt hus/lägenhet.
  • Kontrollera att huvudsäkringarna är hela. Dessa är placerade vid elmätaren.
  • Bor du i lägenhet kan de vara placerade utanför lägenheten, kontakta då fastighetsskötaren för vidare åtgärd.
  • Byt om möjligt ut alla tre säkringarna men slå ifrån huvudbrytaren först.
  • Kontrollera eventuell jordfelsbrytare så att den är tillslagen och inte har löst ut.

Om du trots dessa kontroller fortfarande har fel på elleveransen, var god kontakta beredskapspersonalen på Näckåns Energi för att rådgöra om vilken åtgärd som är lämpligast.

Vi svarar för överföringen av el, fram till din servissäkringsapparat (elskåpet). Vid fel på din egen el-anläggning får du själv bekosta felsökning/felavhjälpning.

Felanmälningsnumret är 0564-10032 dygnet runt.

Allmänna uppgifter


Min nya adress dit fakturan skickas

Efter mig inflyttar

Jag vill bli kund hos Näckåns Energi.