Näckåns Energi för en levande landsbygd
Närhet, omtanke och personlig service
nackansenergi.se |  Varför Näckåns Energi

Näckåns Energi skapar mervärden

Vår ambition är att alltid hålla ett lågt pris. 

Hos Näckåns Energi får du som kund alltid ett lågt pris. Vi sätter våra priser utifrån rådande marknadspriser med minsta möjliga påslag.

Näckåns Energi för en levande landsbygd.

När du köper el lokalt från Näckåns Energi får du miljövänlig el, i första hand lokalt producerad och utan extra kostnad till ett lågt pris. Du bidrar till att skapa mervärden i norra Värmland, bland annat genom arbetstillfällen och skatteintäkter. 

När du ska teckna elavtal önskar vi att du ställer dig frågan, betalar jag helst för att skapa lokala mervärden eller skickar jag hellre mina pengar någon annanstans?

Närkontakt, med närhet, omtanke och personlig service

Din elleverantör med närkontakt.

Med närkontakt menar vi att du som kund alltid kan komma i direkt kontakt med oss. Du fastnar inte i något call-center, eller hos någon som inte förstår ditt ärende.

Med kontor i Sysslebäck och Torsby så kan vi på Näckåns erbjuda en bra service och god lokalkännedom i norra Värmland.

Genom att välja Näckåns Energi så är du med och bidrar till en mer levande landsbygd.

Miljö, långsiktig trygghet som leder till en bättre miljö

Vi erbjuder långsiktig trygghet och låga elpriser med miljöprofil.

Näckåns Energi är en lyhörd aktör som erbjuder långsiktig trygghet och låga elpriser. Vi hjälper både kunder och samhället i stort att spara energi och använda den på rätt sätt. Vid inköp av el strävar vi alltid efter så låg miljöbelastning som möjligt.

Genom vår energirådgivning hjälper vi både privatkunder och företag att använda mindre energi. Vi förklarar så enkelt som möjligt sambanden mellan energiproduktion och prisbildning.

Näckåns Energi har med hjälp av miljöengagemang och ett målmedvetet miljöarbete kunnat förbättra koncernens miljöprestanda. Miljöfrågorna har fått ökad tyngd, i många beslut är miljön lika viktig som teknik och ekonomi.

Näckåns Energi arbetar kontinuerligt för att minska sin miljöpåverkan till mark, luft och vatten.

Våra elavtal

Bundet elpris – kontroll över kostnaden för el

Om du har elavtal med bundet elpris behöver du aldrig oroa dig för prishöjningar. Ditt elpris, exklusive skatter, gäller under hela avtalsperioden oavsett vad som händer på elmarknaden. Du kan välja 6 månaders, 1-års, 2-års eller 3-års elavtal. Välj elavtal med bundet elpris om du vill ha samma kostnad för el under en längre period. Du binder ditt elpris exklusive energiskatt och moms.

Elavtal med rörligt elpris – den fria elmarknadens möjlighet

Elavtal med rörligt elpris är precis som det låter, rörligt, och ändras månadsvis. Elavtal med rörligt elpris passar dig som följer utvecklingen på elmarknaden och är beredd på ett högt elpris under vissa månader för att ha möjligheten till ett lägre elpris under andra månader. Du får reda på elpriset i efterhand, beroende på vad elen kostade under månaden som gått. Rörligt elpris har en uppsägningstid på 1 kalendermånad. Byte till bundet pris kan dock ske med kortare varsel.

Vi använder nedanstående prismodell:
Nordpools månadsmedelspotpris/kalendermånad + administrativ avgift + elcertifikatsavgift + moms.

Du kan följa utvecklingen på Nordpools spotpriser månadsvis här.

Ett tryggt elavtal med fast elpris på vintern och rörligt elpris resten av året.

Ett elavtal för dig som vill ha tryggheten från ett fast elpris på vintern, när elanvändningen och elpriser brukar ligga högt, men samtidigt kunna ta del av fördelarna från ett rörligt elpris under sommarhalvåret.

Ett rörligt elpris får du från april till och med oktober, och det fasta och trygga elpriset från november till och med mars. Du behöver inte själv byta fram och tillbaka.

Näckåns Vintertrygg behöver du bara välja en gång, övergången mellan fast och rörligt pris sker sedan automatiskt år efter år. En enkel avtalsform som passar året runt och som ger dig trygghet även för kommande vintrar.

  • Fast pris från november till mars.
  • Bundet under fastpris perioden, därefter 30 dagars uppsägning. Precis som ett rörligt avtal.
  • Fortlöper tills någon av parterna säger upp avtalet.
  • Fastpriset bestäms i oktober varje år för perioden november – mars.

Näckåns Energi har ersatt tidigare tillsvidarepris och anvisningspris med Rörligt pris löpande 1 år. Det gäller för dom kunder som har en anläggning inom nätområdet SBK, Näckåns Elnät och aldrig gjort ett aktivt val eller tecknat avtal. Har du Rörligt pris löpande 1 år kan du när du vill välja ett av våra andra elavtal.

Vi är elbolaget med den personliga servicen och närheten.
Vår målsättning är att Näckåns Energi ska vara lätt att komma i kontakt med.
Vi ska vara det mest personliga och serviceinriktade företaget för elhandel på marknaden. Ambitionen är att bygga långsiktiga kundrelationer och vara kundens stöd på elmarknaden.

Vad kan vi hjälpa dig som kund med?

  • Vi lämnar offerter eller avtalsförslag med konkurrenskraftiga priser.
  • Tillsammans kan vi diskutera din elanvändning samt din elanläggning och föreslå energibesparande åtgärder.
  • Vi kan anpassa elleveranserna efter din miljöprofil.
  • Vi står för alla kontakter som krävs med din nuvarande elleverantör och elnätsbolag för att göra det enkelt för dig.

För mer information, avtalsförslag eller offert på el, kontakta oss på:
E-post          nackans@nackansenergi.se
Telefon        0564-10032

Dan Lewin

Dan Lewin

Säljare/Marknadsföring
0560-100 32 / 0564-104 85

dan.lewin@nackansenergi.se

Dela på sociala medier:

Dela på facebook
Dela på linkedin
Om Näckåns Energi
Läs om oss här