Sök

Meny

Årsstämma i Näckåns Energi AB

Årsstämma i Näckåns Energi AB, org. nr 556015-8767, äger rum tisdagen den 26 april 2022 kl. 18.00 i Piltz-salen på kommunhuset i Sysslebäck.

 

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

dels      vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 april 2022,

dels     anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 19 april 2022 på sätt som anges i kallelsen till stämman.

Kallelse till stämman och övrig information kommer att skickas till aktieägarna per post.

Näckåns Energi AB

Styrelsen

 

Annonseras endast på bolagets hemsida.

Felanmälan vid strömavbrott

Om det skulle bli strömavbrott har vi beredskap dygnet runt.

Innan du kontaktar Näckåns Energis beredskapspersonal så har du möjlighet att själv kontrollera följande:

  • Om du får strömavbrott och dina närmaste grannar har ström finns felet sannolikt i ditt hus/lägenhet.
  • Kontrollera att huvudsäkringarna är hela. Dessa är placerade vid elmätaren.
  • Bor du i lägenhet kan de vara placerade utanför lägenheten, kontakta då fastighetsskötaren för vidare åtgärd.
  • Byt om möjligt ut alla tre säkringarna men slå ifrån huvudbrytaren först.
  • Kontrollera eventuell jordfelsbrytare så att den är tillslagen och inte har löst ut.

Om du trots dessa kontroller fortfarande har fel på elleveransen, var god kontakta beredskapspersonalen på Näckåns Energi för att rådgöra om vilken åtgärd som är lämpligast.

Vi svarar för överföringen av el, fram till din servissäkringsapparat (elskåpet). Vid fel på din egen el-anläggning får du själv bekosta felsökning/felavhjälpning.

Felanmälningsnumret är 0564-10032 dygnet runt.

Allmänna uppgifter


Min nya adress dit fakturan skickas

Efter mig inflyttar

Jag vill bli kund hos Näckåns Energi.