Näckåsol

Solcellsparken i GPV är ett levande bevis på landsbygdsutveckling

Solcellsparken i GPV är ett levande bevis på landsbygdsutveckling med framtidstro där vi tillsammans tar tillvara resurser och kvaliteter som finns i lokalsamhället – och där investerare och entreprenörer samverkar. Näckåns Energi är ett företag som värnar om såväl arbetstillfällen som en ljus framtid för landsbygden.

Den del av solcellsparken som står klar 2023 är bara Etapp 1 av en ca fem gånger så stor solcellspark
när hela projektet står klart. Totalt äger Näckåns Energi 24 hektar naturområde varav …ska användas
för solelsproduktion.

Tyvärr har den ursprungliga tidsplanen för projektet fått revideras då all storskalig utbyggnad av elproduktion har fått stopp för anslutning till regionnätet i Värmland. Regionnätsägaren måste bygga
ut och förstärka nätkapaciteten innan mer storskalig elproduktion kan kopplas på. Detta arbete görs
kontinuerligt, men beräknas vara klart först 2031.

Några fakta om Näckåsol idag:

  • Här finns 2 000 paneler, tillverkade i Spanien och levererade med lastbil direkt från fabrik till
    GPV.
  • Installerad effekt är 1,1 MW.
  • Beräknad årlig normalproduktion från befintliga paneler är 1 300 000 kWh (1,3 GWh), vilket försörjer cirka 250 hushåll på årsbasis.
  • Hela parken, förutom pilotanläggningen som byggdes 2022, har Bifacial-paneler med en

baksida/undersida som också producerar el från strålning som reflekteras från mark eller snö
och bakomliggande paneler. Bifacial-paneler ska enligt uppgifter ge cirka 15 % mer
produktion än en vanlig panel, exakt hur mycket extra el de ger får vi bevis på efter en tids
användning.

Green Power Valley (GPV) i Sysslebäck är ett 24 hektar stort naturområde där det just nu pågår en kraftfull grön satsning på ”Energi för en hållbar framtid”.

Efter 46 års stiltje började en turbin åter snurra med hjälp av Näckåvattnets kraft den 8 september 2019.

Näckåns Energi grundades redan 1918 av bröderna Svanberg i Sysslebäck och ända sedan starten så har vi varit så mycket mer än bara ett energibolag.