Näckåfall

Sveriges modernaste vattenkraftverk

Efter 46 års stiltje började en turbin åter snurra med hjälp av Näckåvattnets kraft den 8 september 2019. Redan sju år tidigare startades en utredning för att se på möjligheterna att åter få uppföra och driva ett småskaligt vattenkraftverk i Sysslebäck. Den första kraftstationen vid Näckån byggdes 1910 av bröderna Svanberg, grundarna till det företag som idag är Näckåns Energi.

Dagens moderna vattenkraftverk är placerat i Näckåns övre del och miljöpåverkan är begränsad. Det är ett småskaligt kraftverk med en årsproduktion som försörjer ca 600 hushåll med el från förnyelsebar energi. Förvisso är det i liten skala, men ändå en viktig del i ett lokalt bolags framtidssatsningar. Ett bolag som värnar om såväl arbetstillfällen som bygdens framtid och inte minst miljön.

Här kan ni se filmen ”100 år till” som är producerad av Anders Berg Film & Television. Filmen lyfter fram Näckåns Energis roll för landsbygdsutvecklingen och även kampen för och bygget av Näckåfall, Sveriges modernaste småskaliga vattenkraftverk.