ELNÄT

Vårt nätområde täcker en del av norra Klarälvdalen i Torsby kommun från Backa i söder till Båtstad i norr.

Det finns 138 km högspänningsledning och 247 km lågspänningsledning på området. Av dessa ledningar är 60 % av högspänningen nedgrävd och 75 % av lågspänningen nedgrävd. Vi jobbar kontinuerligt för att förbättra elnätet och minska risken för strömavbrott.
På elnätet finns drygt 2 500 abonnenter, allt från fritidshus till företag. Näckåns Elnät AB har investerat i fjärravlästa mätare hos alla våra elnätskunder för att kunna förbättra servicen och förenkla elräkningarna. Vi förstärker och underhåller elnätet för att minska avbrottsriskerna. Vi har personal med utmärkt lokalkännedom i ständig beredskap, som rycker ut om det uppstår störningar.

När du flyttar in i vårt nätområde måste du teckna ett nätavtal genom att anmäla inflyttning för att kunna få elleveranser. Kontakta kundtjänst om du vill anmäla en inflyttning.

För- och färdiganmälan på webben

Vi erbjuder elinstallatörer att göra sina för- och färdiganmälningar via föranmälan.nu.

Med tjänsten får ni en smidig hantering av era ärenden med kortare handläggningstider, minskad pappershantering och avisering via mejl och SMS när något hänt med ärendena.

För att komma igång: Gå till föranmälan.nu, skapa ett installatörskonto och logga in på tjänsten.

Tips på läsning:
Guide för installatörer (pdf)

Vill du ha hjälp av oss att komma igång med föranmälan via webben är du välkommen att kontakta oss för assistans.

Näckåns Elnät

Vår ambition är att du som kund ska kunna lita på att Näckåns elnät fungerar när du vill använda det. Vi jobbar kontinuerligt för att förbättra elnätet, minska risken för strömavbrott och vi ha en fortsatt hög standard med trygga elleveranser.
Näckåns Energi arbetar aktivt för att bidra till effektivare energianvändning. Därför utvecklar vi våra tjänster och produkter för att kunna ge våra kunder möjlighet att effektivisera sin användning av energi.
Näckåns Energi har, i samarbete med Torsby kommun och det lokala näringslivet, 21 laddstationer utspridda över hela Torsby kommun. Vårt nät av laddstationer gör att kommunen har bra förutsättningar för elbilstrafik.
Nyanslutning, Servisändring, Säkringsändring och Byggström.

Flyttanmälan

Du som flyttar till eller från Näckåns Elnäts koncessionsområde (elnätsområde) ska alltid göra en anmälan. För att undvika missförstånd vill vi alltid ha kontakt både med den som flyttar från, samt med den som ska flytta in.

Trädfällning

Varje år händer olyckor och driftavbrott vid fällning av träd intill kraftledningar och det kan bli kostsamt för den som fäller ett träd på vår ledning. Om du behöver fälla ett träd som står nära vår elledning så ska du först höra av dig till oss. Bevakning och hjälp vid trädfällning, när någon annan sågar, kostar ingenting. Om vi fäller träden debiteras timpenning för vår personal som sågar.