Näckåns Elnät

Som kund hos Näckåns Elnät får du el under 99,99 procent av årets timmar, det kallar vi för hög leveranssäkerhet.

Näckåns elnät liksom övriga elnät i Sverige har under ett normalt år en leveranssäkerhet på 99,99 procent. Det betyder att vi under 99,99 procent av årets timmar, bland mycket annat ser till att:

  • dina lampor lyser när det är mörkt,
  • din tvättmaskin har ström när du vill ha rena kläder,
  • du kan brygga en kopp kaffe när du går upp på morgonen.

Teoretiskt sett innebär det också att en kund på Näckåns elnät i genomsnitt har ungefär 1 timmes strömavbrott per år. Enstaka år kan leveranssäkerheten variera ner till 99,97 procent, om något extraordinärt inträffar.

Att behålla denna höga leveranssäkerhet för våra kunder kostar naturligtvis pengar. Vi kan inte heller förvänta oss att det blir billigare un­der de kommande åren.
De elnätsavgifter som våra kunder betalar används i sin helhet till drift- och underhållskostnader och till att reinvestera i elnätet.

Vi måste arbeta på alla nivåer för att kunna ha en fortsatt hög standard, som innebär ett fåtal oplanerade avbrott och hög kapacitet i nätet. Oplanerade avbrott förorsakas oftast av oväder i form av hårda vindar, åska eller blötsnö men också av tredje man vid exempelvis grävning och trädfällning samt av materialfel.

Ytterligare en felorsak kan vara avbrott i överliggande nät, som vi på lokalnät inte alls kan påverka eller förutse.

Ibland måste vi göra planerade avbrott i samband med arbeten och åtgärder på elnätet. Vid planerade avbrott meddelar vi berörda kunder i förväg, så att olägenheter så långt det är möjligt kan undvikas.

Planerade avbrott förekommer när vi bygger om eller bygger bort delar av elnätet som idag inte håller samma höga kvalitet och kapa­citet som resten av nätet. Ombyggnader krävs också för att kunna ta emot den ökande produktionen av förnyelsebar energi.

Vår ambition är att du som kund ska kunna lita på att Näckåns elnät fungerar när du vill använda det. Det kallar vi hög leveranssäkerhet.

 

Övervakningsplan Näckåns Elnät >

Nätavgifter

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor om nyanslutning, servisändring, säkringsändring eller om du behöver en tillfällig anslutning, t ex byggström. Kontakta oss även om du undrar över priser för tillfällig anslutning, byggskåp eller hyresavtal för byggskåp.

Laddboxar

Näckåns Energi har, i samarbete med Torsby kommun och det lokala näringslivet,  21 laddstationer utspridda över hela Torsby kommun. Vårt nät av laddstationer gör att kommunen har bra förutsättningar för elbilstrafik.