OM NÄCKÅNS ENERGI

Bygdens Energibolag

Näckåns Energi grundades redan 1918 av bröderna Svanberg i Sysslebäck och ända sedan starten så har vi varit så mycket mer än bara ett energibolag. Vi jobbar aktivt för att bidra till landsbygdsutvecklingen inom Torsby kommun och fortsätter att bedriva samhällsviktiga verksamheter i samma anda och på samma plats som för över hundra år sedan.

100 år till

“100 år till” är en jubileumsfilm som producerades till minne av de första 100 åren med Näckåns Energi. Filmen ger oss en tillbakablick och berättar om resan och förverkligandet av Näckåfall, Sveriges modernaste småskaliga vattenkraftverk. 

Play Video

Green Power Valley

En fristående fortsättning på jubileumsfilmen. Här är fokus på hur Näckåns möter framtidens behov och utmaningar. En utbyggnad av nätkapaciteten var nödvändig för Branäsområdets fortsatta expansion och den största satsningen någonsin på Näckåns Elnät. Filmen följer även kick-offen av företagets nästa stora projekt: en solcellspark i Green Power Valley. Båda filmerna visar på vårt lokala engagemang och hur Näckåns bidrar med positiv energi och arbetar för fortsatt landsbygdsutveckling i Norra Värmland!

Play Video

Historia

Näckåns Energi grundades redan 1918 av bröderna Svanberg i Sysslebäck och ända sedan starten så har vi varit så mycket mer än bara ett energibolag

Näckåfall

Efter 46 års stiltje började en turbin åter snurra med hjälp av Näckåvattnets kraft den 8 september 2019. Redan sju år tidigare startades en utredning för att se på möjligheterna att åter få uppföra och driva ett småskaligt vattenkraftverk i Sysslebäck.