Historik

Näckåns Energi grundades redan 1918 av bröderna Svanberg i Sysslebäck och ända sedan starten så har vi varit så mycket mer än bara ett energibolag.

Tidslinje

1918

Näckåns Elektriska AB bildades den 17 juni 1918, och ändamålet var att ”inköpa bröderna Svanbergs elektriska anläggningar vid Näckån med därtill hörande vattenrättigheter, dammar och elektriska ledningar, tillverka elektrisk kraft samt därjämte idka försäljning av elektrisk materiel”.

1919

Bolaget beslutar att bygga Digerfallets kraftstation

1945

Vattenrätten i Tåsan överlåts till Tåsans Kraft AB

1951

Ställverket vid Näckån byggs

1961

Turistpensionatet i Sysslebäck inköps av Näckåns.

1964

Långbergets sporthotell byggs av Näckåns.

1968

Långbergets sporthotell överlåts till nya ägare.

1973

Översvämningen den 21 juli med svåra följder. Egen kraftproduktion upphör. Turistpensionatet säljs till nya ägare.

1974

Ombyggnad av högspänning till 20 kV påbörjas.

1978

Enhälligt beslut på extra bolagsstämma om att bolaget inte ska säljas.

1995

Bolaget byter namn till Näckåns Energi AB och dotterbolaget Näckåns Elnät AB bildas.

2002

Radioelektriska i Sysslebäck AB köps och blir dotterbolag i koncernen.

2008

90 års jubileum

2018

100 års jubileum

2019

Egen kraftproduktion åter igång! Invigning av Näckåfall – Sveriges modernaste småskaliga vattenkraftverk.