Flyttanmälan

Du som flyttar till eller från Näckåns Elnäts koncessionsområde (elnätsområde) ska alltid göra en anmälan. För att undvika missförstånd vill vi alltid ha kontakt både med den som flyttar från, samt med den som ska flytta in.

Du kan oftast ta med dig ditt nuvarande elhandelsavtal som du har med oss när du flyttar. Anmäl utflyttning till kundtjänst och kontakta oss så kan vi hjälpa dig att hitta en lösning som passar dig.

När du flyttar tänk på att alltid anmäla din flytt till elnätsföretaget (bolaget som äger elnätet där du bor) och till elhandelsföretaget (som du köper elen av).

Ska du flytta till en bostad inom vårt elnätsområde? Kontakta kundtjänst så får du all den hjälp och information som du behöver.

Kom ihåg

  • Vid inflyttning gör din anmälan senast dagen du flyttar in.
  • Vid utflyttning har du 30 dagars uppsägningstid.

Skicka in anmälan här - Allmänna uppgifter


Min nya adress dit fakturan skickas

Efter mig inflyttar (ej obligatoriskt)
Dan Lewin

Dan Lewin

Säljare/Marknadsföring
0560-100 32 / 0564-104 85

dan.lewin@nackansenergi.se

Dela på sociala medier:

Dela på facebook
Dela på linkedin