Bli Kund hos Näckåns Energi

Elpriset följer elbörsen Nordpools upp och nedgångar. Elavtal med rörligt elpris passar dig som följer utvecklingen på elmarknaden och är beredd på ett högt elpris under vissa månader för att ha möjligheten till ett lägre pris under andra månader. Om du väljer ett avtal med bundet pris får du samma pris per kWh under hela avtalsperioden.

Om du inte gör ett aktivt val så får du elhandelsavtalet Rörligt pris obundet och får oftast ett högre pris än de som gör ett aktivt val.

Teckna förmånligt elavtal med Näckåns Energi!

Din totala elkostnad består av fyra delar

På alla avtal tillkommer en fast årsavgift som är 450 kronor, inklusive moms.

Elpriset i öre/kWh

Energiskatt

Elcertifikatsavgift (ska gynna utbyggnad av el från förnybara energikällor)

Moms

Elavtal & Priser

Fast, rörligt timpris? Vi hjälper dig!