Sök svar på din fråga

Vanliga frågor

Du som flyttar till eller från Näckåns Elnäts koncessionsområde (elnätsområde) ska alltid göra en anmälan. För att undvika missförstånd vill vi alltid ha kontakt både med den som flyttar från, samt med den som ska flytta in.

Du kan oftast ta med dig ditt nuvarande elhandelsavtal som du har med oss när du flyttar. Anmäl utflyttning till kundtjänst och kontakta oss så kan vi hjälpa dig att hitta en lösning som passar dig.

När du flyttar tänk på att alltid anmäla din flytt till elnätsföretaget (bolaget som äger elnätet där du bor) och till elhandelsföretaget (som du köper elen av).

Ska du flytta till en bostad inom vårt elnätsområde? Kontakta kundtjänst så får du all den hjälp och information som du behöver.

Kom ihåg

  • Vid inflyttning gör din anmälan senast dagen du flyttar in.
  • Vid utflyttning har du 30 dagars uppsägningstid.

Länk till flyttformulär

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor om nyanslutning, servisändring, säkringsändring eller om du behöver en tillfällig anslutning, t ex byggström. Kontakta oss även om du undrar över priser för tillfällig anslutning, byggskåp eller hyresavtal för byggskåp.

Tillfällig anslutning används ofta till cirkus, tivoli, marknader och andra kortvariga aktiviteter men framförallt när man skall bygga, och då kallar vi det för byggström. För detta krävs dock att vårt elnät finns i närheten.

Att beställa byggström är enkelt.
Ni kontaktar oss och gör en beställning och så skriver vi ett avtal.
Ni meddelar önskat inkopplingsdatum, med en framförhållning på minst två veckor, och vilket byggskåp ni behöver, 25A eller 63A.
När vi fått beställningen så kör vi ut och kopplar in byggskåpet på byggplatsen. En tillfällig elanslutning kan man ha upp till sex månader.

I inkopplingsavgiften ingår också urkoppling samt hemtransport när bygget är klart.

Har ni eget byggskåp som ni vill ha inkopplat eller behöver mer än 63A, tar ni kontakt med en behörig elinstallatör som skickar in en anmälan, minst två veckor innan, som även ni har skrivit under. Den gäller som beställning.

Vi har satt ihop några råd för att ditt ärende ska gå så smidigt som möjligt. Priser och de dokument du behöver finns nedan. Fyll i och skicka in via e-post, fax eller post. Eller kom in till vårt kontor.

Om det skulle bli strömavbrott har vi beredskap dygnet runt.

Innan du kontaktar Näckåns Energis beredskapspersonal så har du möjlighet att själv kontrollera följande:

  • Om du får strömavbrott och dina närmaste grannar har ström finns felet sannolikt i ditt hus/lägenhet.
  • Kontrollera att huvudsäkringarna är hela. Dessa är placerade vid elmätaren.
  • Bor du i lägenhet kan de vara placerade utanför lägenheten, kontakta då fastighetsskötaren för vidare åtgärd.
  • Byt om möjligt ut alla tre säkringarna men slå ifrån huvudbrytaren först.
  • Kontrollera eventuell jordfelsbrytare så att den är tillslagen och inte har löst ut.

Om du trots dessa kontroller fortfarande har fel på elleveransen, var god kontakta beredskapspersonalen på Näckåns Energi för att rådgöra om vilken åtgärd som är lämpligast.

Vi svarar för överföringen av el, fram till din servissäkringsapparat (elskåpet). Vid fel på din egen el-anläggning får du själv bekosta felsökning/felavhjälpning.

Felanmälningsnumret är 0564-10032 dygnet runt.

Vilka åtgärder kan jag vidta för att energieffektivisera?

Det finns många sätt att energieffektivisera. Det är besluten som man fattar varje dag som bestämmer hur mycket el eller annan energi som du använder.

Det viktigaste du kan göra är att fundera över vad du använder el till. Se sedan till att använda el till det du faktiskt uppskattar och har nytta av, och välj bort det du inte uppskattar eller har nytta av.

I exemplen nedan har vi räknat med ett elpris på 1,50 kr/kWh.

Uppvärmning:
• Ungefär 60 procent av energianvändningen i hemmet går åt till uppvärmning. Det är viktigt att se över vilken typ av uppvärmning som passar huset bäst. Samtidigt är det viktig att minimera värmeförlusterna som sker främst genom tak, golv, väggar, fönster och dörrar.

• Golvvärme med el kostar ungefär 33 öre per kvadratmeter och dygn. Om du har 5 kvadratmeter med golvvärme och stänger av golvvärmen under juni, juli och augusti sparar du 152 kr.

Belysning:
• En LED-lampa använder bara 20 procent av den el en vanlig glödlampa behöver. Har du LED-lampor hemma ska du inte använda timer. Den drar nämligen mer el än vad lampan gör. Att ha en 7 Wattslampa tänd 6 timmar/dygn i ett år kostar 23 kr.

Kyl och frys:
• Det är skillnad på hur energieffektiva vitvaror är. Det är därför viktigt att se över det när du behöver köpa nya. Elkostnaden för en ny kyl är ca 1,18 kr/dygn och en ny frys är ca 1,34 kr/dygn. En ny kyl eller frys behöver ca 80 procent mindre el än en 15 år gammal.

Dusch:
• Elkostnaden för att duscha i 10 minuter är drygt 6 kr. Om du duschar fem minuter kortare om dagen kan du spara upp till 1100 kr/år. (I många lägenheter ingår dock varmvatten i hyran.)

Disk:
• Att diska i diskmaskin istället för under rinnande vatten sparar både energi och vatten. Elkostnaden för en disk i diskmaskin är ca 1,50 kr.

Tvätt:
• I genomsnitt tvättar vi 200 gånger per år. En 60-graderstvätt kostar ca 1,50 kronor i elkostnad. Kör du istället tvätten på 40 grader halveras energimängden – och därmed också kostnaden. Du sparar då 150 kr/år.

• Elkostnaden för att torka tvätt i tumlare är ca 1,50 kr per kilo. Många torktumlare rymmer 6 kg vilket ger en elkostnad på 9 kr/torkning. Om du istället lufttorkar de 200 tvättarna/år sparar du 1800 kr/år.

Mediautrustning:
• De flesta elektronikprylar har blivit energieffektivare med åren. Dock inte de senaste spelkonsolerna. Att låta en PS4 stå i standby-läge kostar ca 85 kr/år, ett XBox One hela 150 kronor.

Det finns fler tips och möjligheter om energieffektivisering på Energimyndighetens hemsida. Klicka på länken nedan för att komma dit.

Energimyndigheten.

På baksidan av fakturan finns uppgifter om förbrukning och kostnad.

Det totala elpriset innehåller tre delar:

  • Ett elhandelspris för använd el och elcertifikatskostnad.
  • Elnätsavgift, (överföring av el).
  • Energiskatt, moms och avgifter till myndigheter.

Vid inflyttning skriver du på en abonnemangsanmälan och även ett elavtal. För att erhålla ett avtal om elpriset måste du teckna ett elavtal, där du väljer om du vill ha rörligt eller bundet elpris för en bestämd tid. Kontakta oss om du vill teckna ett elavtal.

Fyll i kontaktformulär på vår hemsida, ring oss eller besök oss, så hjälper vi till och sköter bytet åt dig.  Kolla först att du inte har ett tidsbundet avtal med din nuvarande elleverantör, som kräver att du säger upp avtalet skriftligen.

Är du osäker, ring vår kundservice på telefon 0564-10032 eller 0560-10032 så hjälper vi dig.

Information om ditt elavtal finns på din avtalsbekräftelse eller på din faktura (baksidan). Annars kan du kontakta vår kundservice för uppgifter, via kontaktformulär eller telefon.

Näckåns särskilda villkor och branschens allmänna villkor gäller. I Näckåns särskilda avtalsvillkor finns exempelvis information om våra avtalsformer och uppsägningstider.

I elbranschens allmänna avtalsvillkor försäljning av el, El 2012 K finns de avtalsvillkor som gäller generellt på marknaden. Dessa villkor är framtagna i samarbete mellan Svensk Energi och Konsumentverket.

EL 2012 K (energimarknadsbyran.se)

Har du ett avtal med rörligt pris så löper det tillsvidare, så länge det inte blir uppsagt. Har du ett avtal med fast pris så kommer vi att kontakta dig skriftligen i god tid innan avtalet löper ut för att erbjuda dig ett nytt avtalsförslag.

Nord Pool är den stora börsmarknaden för el i Norden. Här bestäms elpriset utifrån tillgång och efterfrågan. Handeln sker både för snabb leverans inom 24 timmar, så kallad spotmarknad, och för framtida leverans enligt kontrakt, så kallad terminsmarknad. De priser som råder på Nord Pool styr elpriset för dig som kund.

Du kan följa utvecklingen på Nordpools spotpriser månadsvis genom att klicka här.

Du ansöker om autogiro via din internetbank eller så kontaktar du vår kundservice för utskick av autogiroblankett, via kontaktformulär eller telefon. Du kan också fylla i dina uppgifter genom att klicka på den här länken, skriva ut den och skicka den till oss.

När din autogiroanmälan blivit godkänd av banken kommer dragningar från ditt konto att börja ske på nästkommande faktura. En dragning via autogiro kan inte genomföras om din faktura blivit utskickad innan din anmälan blivit godkänd från banken. När autogirot är aktivt framgår detta på din faktura.

Du vänder dig till din bank för att göra detta.

Med e-faktura sköter du betalningen via din Internetbank.

Du anmäler dig till tjänsten via din banks hemsida. E-faktura innebär att du får en elektronisk faktura och inte i pappersformat i din brevlåda. När du loggar in på din internetbank visas fakturan med all betalningsinformation redan ifylld. Du slipper därmed de vanliga inbetalningskorten och behöver inte knappa in referensnummer eller andra uppgifter.

E-faktura går utmärkt att kombinera med autogiro.

Om du vill byta bank för din e-faktura så gör du en ny ansökan i din nya bank. 

Räkna med att det kan ta några dagar innan ändringen registreras, kontrollera därför att inga fakturor kommit till din gamla internetbank fram till dess att du ser att fakturor börjar skickas till den nya banken.

Anmälan för e-faktura görs i din internetbank. Hur det ser ut angående avanmälan av

e-faktura beror på vilken bank du är kund hos. Frågor om detta ställs direkt till din bank.

När du flyttar ska du anmäla din flytt till ditt elnätsbolag, de kommer att läsa av din elmätare samt informera din elhandlare om din mätarställning samt vilket datum du flyttar. Näckåns avslutar ditt avtal på anläggningen utifrån informationen vi får ifrån nätbolaget.

För att flytta med ditt avtal till din nya adress behöver du kontakta vår kundtjänst på telefon, mail eller via kontaktformulär.