Malungs Elverk förvärvar aktier Näckåns Energi

Malungs Elverk och Näckåns Energi arbetar aktivt med att skapa samarbeten och synergier för att tillsammans kunna utveckla såväl verksamheter som bygden. Tillsammans ser nu Näckåns Energi och Malungs Elverk möjligheter till långvariga samarbeten på flera plan, för att möta framtidens utmaningar, som kommer att gynna båda bolagen. Dom stora likheterna mellan bolagen så som […]

Årsstämma i Näckåns Energi AB

Årsstämma i Näckåns Energi AB, org. nr 556015-8767, äger rum tisdagen den 26 april 2022 kl. 18.00 i Piltz-salen på kommunhuset i Sysslebäck.   Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels      vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 april 2022, dels     anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast […]

Så fungerar elpriskompensationen

Riksdagen har beslutat om en kompensation till hushåll (privatpersoner) som drabbats hårt av de höga elpriserna. Här kan du läsa mer om vad det innebär och hur mycket du kan få i kompensation. Kompensationen sker som avdrag på fakturan, med start i april. Du behöver alltså inte göra något utan kompensationen kommer automatiskt som avdrag […]

Strömavbrott Långav

Mellan kl 13-14 kommer det vara ett strömavbrott på grund av nödvändiga underhållsarbeten som berör kunder i Långavområdet. Alla ledningar ska fortsatt betraktas som strömförande under arbetet.