Elprisstöd

Vem får stödet och hur mycket? Det är den som stod för elnätavtalet den 17 november 2022 som får pengarna. Hur mycket du får i ersättning baseras på din elanvändning mellan 1 oktober 2021 och 30 september 2022, samt var du bor. Bor du i elområde 3 uppgår stödet till 50 öre per kilowattimme (kWh) […]

Timpris!

Du som har avtal med rörligt pris kan nu välja att få din elförbrukning mätt och debiterad timme för timme i stället för månadsvis = Timpris. På så vis blir priset per kWh på din faktura unikt för dig (din anläggning). Timpriset baseras på entimmespriserna på elbörsen NordPool samt hur mycket el du använt per […]

Välkomna på Filmpremiär och Öppen frågestund

Näckåns Energi hälsar allmänheten varmt välkomna på premiärvisning av filmen “GREEN POWER VALLEY – Energi för en hållbar framtid”. På uppdrag av Näckåns Energi har Anders Berg/Balla Productions producerat en film om landsbygdsutveckling, samhällsnytta och entreprenörskap. Nysatsningar och investeringar i solcellsproduktion står i fokus, men även elmarknadens utmaningar och framtid. Filmen ”Green Power Valley” är […]

Varför är elpriset så högt?

Priserna på elmarknaden i Sverige, i Norden och i Europa fortsätter att dagligen svänga kraftigt runt en historiskt sett mycket hög nivå. Det är flera faktorer som spelar in och kan kortfattat förklaras med följande. Då el inte går att lagra storskaligt så är alltid elpriset beroende på aktuella förhållanden, inte minst gällande väderlek som […]

Malungs Elverk förvärvar aktier Näckåns Energi

Malungs Elverk och Näckåns Energi arbetar aktivt med att skapa samarbeten och synergier för att tillsammans kunna utveckla såväl verksamheter som bygden. Tillsammans ser nu Näckåns Energi och Malungs Elverk möjligheter till långvariga samarbeten på flera plan, för att möta framtidens utmaningar, som kommer att gynna båda bolagen. Dom stora likheterna mellan bolagen så som […]

Årsstämma i Näckåns Energi AB

Årsstämma i Näckåns Energi AB, org. nr 556015-8767, äger rum tisdagen den 26 april 2022 kl. 18.00 i Piltz-salen på kommunhuset i Sysslebäck.   Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels      vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 april 2022, dels     anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast […]

Så fungerar elpriskompensationen

Riksdagen har beslutat om en kompensation till hushåll (privatpersoner) som drabbats hårt av de höga elpriserna. Här kan du läsa mer om vad det innebär och hur mycket du kan få i kompensation. Kompensationen sker som avdrag på fakturan, med start i april. Du behöver alltså inte göra något utan kompensationen kommer automatiskt som avdrag […]

Strömavbrott Långav

Mellan kl 13-14 kommer det vara ett strömavbrott på grund av nödvändiga underhållsarbeten som berör kunder i Långavområdet. Alla ledningar ska fortsatt betraktas som strömförande under arbetet.