Årsstämma i Näckåns Energi AB

Årsstämma i Näckåns Energi AB, org. nr 556015-8767, äger rum tisdagen den 25 april 2023 kl. 18.00 i Piltz-salen på kommunhuset i Sysslebäck. Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels      vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 april 2023, dels     anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast den […]

Timpris!

Du som har avtal med rörligt pris kan nu välja att få din elförbrukning mätt och debiterad timme för timme i stället för månadsvis = Timpris. På så vis blir priset per kWh på din faktura unikt för dig (din anläggning). Timpriset baseras på entimmespriserna på elbörsen NordPool samt hur mycket el du använt per […]