Elprisstöd

Vem får stödet och hur mycket? Det är den som stod för elnätavtalet den 17 november 2022 som får pengarna. Hur mycket du får i ersättning baseras på din elanvändning mellan 1 oktober 2021 och 30 september 2022, samt var du bor. Bor du i elområde 3 uppgår stödet till 50 öre per kilowattimme (kWh) för denna period. För en villa med 20 000 kWh förbrukning under denna period blir stödet 10 000 kronor. Ytterligare ett elprisstöd ska betalas ut senare under våren.

För att få elstödet snabbast möjligt ska du som stod på elnätsavtalet den 17 nov anmäla ditt bankkonto till Swedbanks kontoregister senast den 13 februari. För mer info – klicka på länken till försäkringskassan nedan.

Försäkringskassan Utbetalning av elstöd – Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

Nedan finns länkar till mer information:

Svenska Kraftnät: Elstöd till privatpersoner | Svenska kraftnät (svk.se), Elstöd till övriga elanvändare | Svenska kraftnät (svk.se)

Regeringskansliet: Frågor och svar om elstöd – Regeringen.se

Se även

Årsstämma i Näckåns Energi AB

Nyhetsbrev nr 3

Nyhetsbrev 2