Sök

Meny

Elprisstöd

Vem får stödet och hur mycket? Det är den som stod för elnätavtalet den 17 november 2022 som får pengarna. Hur mycket du får i ersättning baseras på din elanvändning mellan 1 oktober 2021 och 30 september 2022, samt var du bor. Bor du i elområde 3 uppgår stödet till 50 öre per kilowattimme (kWh) för denna period. För en villa med 20 000 kWh förbrukning under denna period blir stödet 10 000 kronor. Ytterligare ett elprisstöd ska betalas ut senare under våren.

För att få elstödet snabbast möjligt ska du som stod på elnätsavtalet den 17 nov anmäla ditt bankkonto till Swedbanks kontoregister senast den 13 februari. För mer info – klicka på länken till försäkringskassan nedan.

Försäkringskassan Utbetalning av elstöd – Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

Nedan finns länkar till mer information:

Svenska Kraftnät: Elstöd till privatpersoner | Svenska kraftnät (svk.se), Elstöd till övriga elanvändare | Svenska kraftnät (svk.se)

Regeringskansliet: Frågor och svar om elstöd – Regeringen.se

Felanmälan vid strömavbrott

Om det skulle bli strömavbrott har vi beredskap dygnet runt.

Innan du kontaktar Näckåns Energis beredskapspersonal så har du möjlighet att själv kontrollera följande:

  • Om du får strömavbrott och dina närmaste grannar har ström finns felet sannolikt i ditt hus/lägenhet.
  • Kontrollera att huvudsäkringarna är hela. Dessa är placerade vid elmätaren.
  • Bor du i lägenhet kan de vara placerade utanför lägenheten, kontakta då fastighetsskötaren för vidare åtgärd.
  • Byt om möjligt ut alla tre säkringarna men slå ifrån huvudbrytaren först.
  • Kontrollera eventuell jordfelsbrytare så att den är tillslagen och inte har löst ut.

Om du trots dessa kontroller fortfarande har fel på elleveransen, var god kontakta beredskapspersonalen på Näckåns Energi för att rådgöra om vilken åtgärd som är lämpligast.

Vi svarar för överföringen av el, fram till din servissäkringsapparat (elskåpet). Vid fel på din egen el-anläggning får du själv bekosta felsökning/felavhjälpning.

Felanmälningsnumret är 0564-10032 dygnet runt.

Allmänna uppgifter


Min nya adress dit fakturan skickas

Efter mig inflyttar

Jag vill bli kund hos Näckåns Energi.