Förbrukningsvärden saknas tillfälligt

Vi har sedan i torsdags (230504) problem med dataöverföring av mätvärden för förbrukningen på alla anläggningar på Näckåns elnät. Det betyder att ni inte kan komma åt era aktuella förbrukningsvärden på Mina Sidor för tillfället – historiska värden går däremot att komma åt. Vi jobbar givetvis intensivt för att lösa detta så snart som möjligt.

Årsstämma i Näckåns Energi AB

Årsstämma i Näckåns Energi AB, org. nr 556015-8767, äger rum tisdagen den 25 april 2023 kl. 18.00 i Piltz-salen på kommunhuset i Sysslebäck. Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels      vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 april 2023, dels     anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast den […]

Elprisstöd

Vem får stödet och hur mycket? Det är den som stod för elnätavtalet den 17 november 2022 som får pengarna. Hur mycket du får i ersättning baseras på din elanvändning mellan 1 oktober 2021 och 30 september 2022, samt var du bor. Bor du i elområde 3 uppgår stödet till 50 öre per kilowattimme (kWh) […]

Timpris!

Du som har avtal med rörligt pris kan nu välja att få din elförbrukning mätt och debiterad timme för timme i stället för månadsvis = Timpris. På så vis blir priset per kWh på din faktura unikt för dig (din anläggning). Timpriset baseras på entimmespriserna på elbörsen NordPool samt hur mycket el du använt per […]